המלצות רבנים

גדולי ישראל מכל החוגים והעדות עומדים לימין מפעל החסד הגדול הכנסת אורחים רשב"י מירון בהמלצות חמות.

המלצת הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

המלצת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

המלצת הרב מרדכי גרוס - הועד לענייני מירון

הרב מרדכי גרוס - הועד לענייני מירון

המלצת הרב מאיר שטרן  -רבה של מירון

הרב מאיר שטרן -רבה של מירון

המלצת בד"ץ העידה החרדית עבור הכנסת אורחים רשב"י מירון

בד"ץ העדה החרדית

המלצת הרב קעניג עבור הכנסת אורחים רשב"י מירון

הרב קעניג

המלצת מרא דאתרא מירון ואיזור מרום הגליל עבור הכנסת אורחים רשב"י מירון

מרא דאתרא מירון

המלצת הרב ראטה ברוקלין עבור הכנסת אורחים רשב"י מירון

הרב יחזקאל ראטה- ברוקלין