עמותת הכנסת אורחים רשב"י - מירון

משרדי העמותה:

טלפון: 1800-361818

כתובת: בעל התניא 3 ביתר עילית

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 5347 ירושלים, מיקוד 9105202

אימייל: r1800361818@gmail.com